Kategorie
E-papier - informacje Informacje rynkowe

Co to jest e-papier elektroniczny?

Papier elektroniczny (e-papier) – rodzaj wyświetlacza, który swoimi gabarytami i elastycznością dąży do imitacji papieru. Na e-papierze można tworzyć notatki za pomocą odpowiednich narzędzi (np. elektryczny “ołówek”) albo na którego powierzchni może być wyświetlany elektronicznie zapisany tekst.
Rozpowszechnienie e-papieru ograniczyłoby zużycie papieru do robienia notatek oraz zmniejszyłoby ilości drukowanych pism.
Autorem terminu “e-papier”, a zarazem wynalazcą “e-papieru” jest Nicholas Sheridon, który pracował w latach 70. nad wyświetlaczami mogącymi zastąpić monitory oparte na technologii CRT dla firmy Xerox.

Papier elektroniczny (e-papiere papier, epapier) to elektroniczny wyświetlacz zastępujący papier. Jest cienki i wygodny w obsłudze. Można na nim przeglądać książki, codzienną prasę, nagrania dźwiękowe i wideo; można też robić notatki. Bibliotekę ma na dysku i/lub w sieci, często bezprzewodowej.